Ask not what your country can do for you;Ask what you can do for your country.
 
RSStwitter

西南大学外国语学院实习基地

[基地名称]

  西南师范大学附属中学

[基地负责人]

  傅玉蓉

[基地名称]

  重庆市清华中学

[基地负责人]

  尹先国

[基地名称]

  万州纯阳中学

[基地负责人]

  魏苍龙

[基地名称]

  重庆市南开中学

[基地负责人]

  李朝勇

[基地名称]

  重庆市八中

[基地负责人]

  张 勇

[基地名称]

  重庆一中

[基地负责人]

  杨祖旺

[基地名称]

  垫江九中

[基地负责人]

  黄 波

[基地名称]

  兼善中学

[基地负责人]

  罗统碧

[基地名称]

  重庆第二外国语学校

[基地负责人]

  范国强

[基地名称]

  重庆市求精中学

[基地负责人]

  庞 静

[基地名称]

  江北中学

[基地负责人]

  陈居奎

[基地名称]

  西昌星宇外语培训中心

[基地负责人]

  江 兵

[基地名称]

  大足县教委

[基地负责人]

  刘兴才

[基地名称]

  朝阳高中

[基地负责人]

  桂 平

[基地名称]

  合川瑞山中学

[基地负责人]

  罗 友

[基地名称]

  重庆市商务学校(原第94中学)

[基地负责人]

  彭英杰

[基地名称]

  重庆市北碚区实验中学

[基地负责人]

  晏祥兰

[基地名称]

  重庆市北碚区田家炳中学学

[基地负责人]

  胡岚岚

[基地名称]

  重庆市第122中学校

[基地负责人]

  杨朝静

[基地名称]

  重庆市第48中学校

[基地负责人]

  李忠良

[基地名称]

  北碚夏坝中学

[基地负责人]

  潘 湘